Koronapomoč – ali zvišuje davke?

Država zagotavlja, da se davčno gledano koronapomoč izniči. Na FURS-u sporočajo, da to velja za večino. Nekaj več davka bodo plačali samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe (v nadaljevanju: samozaposleni), ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov (v nadaljnjem besedilu: normiranci), zaradi oprostitve plačila prispevkov. 

 

Zakaj le pri oprostitvi plačila prispevkov in ne pri temeljnemu dohodku, glede na to, da način izvzema mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve prispevkov še ni urejen, bomo videli v nadaljevanju članka.

 

Kaj v tem trenutku lahko knjižite v svojih bilancah?

Temeljni dohodek – zgledi knjiženj

Ministrstvo za finance odgovarja, da se temeljni dohodek ne upošteva v primerljivih prihodkih. Toda trenutno se upošteva kot davčni prihodek, od katerega bo treba plačati dohodnino oziroma davek iz dejavnosti, saj po trenutni zakonodaji ne spada med dohodke, od katerih se ne plača dohodnine. 

 

Na FURS-u zagotavljajo, da bo v davčnem obračunu potrebno izvzeti temeljni prihodek, ampak več o tem v nadaljevanju.

 

V našem servisu temeljni dohodek knjižimo na konto 768:

 

  • Debet na konto 110 – 350 €, 700 € in 700 €.

  • Kredit na konto 768 – 350 €, 700 € in 700 €.

Oprostitev plačila prispevkov

Prispevki bodo obračunani, a jih ne bo potrebno plačati! Koronapomoč je v tem primeru izkazana kot subvencioniranje plačila prispevkov, ki se ne glede na epidemijo obračunavajo vsem samozaposlenim.

 

Mi torej knjižimo obračun prispevkov za samozaposlene (razen za normirance) tako kot do sedaj:

 

 

  • Debet na konto 484.

  • Kredit na konto 265.

Hkrati knjižimo subvencionirano plačilo prispevkov za vse samozaposlene in to bo razvidno tudi na kartici zavezanca na portalu edavki.

 

Kot je razvidno iz prejšnjega besedila, se vse izniči in je davčna osnova od koronapomoči enaka nič tako pri temeljnem dohodku kot pri oprostitvi plačila prispevkov samozaposlenih. Izjema je oprostitev plačila prispevkov samozaposlenih, in sicer le pri normirancih.

 

Zakaj?

 

Normiranci ugotavljajo svojo davčno osnovo le na podlagi prihodkov.

Davčna osnova pri normirancih je 20 % od vseh prihodkov brez upoštevanja dejanskih stroškov. Če torej rečemo, da je bila koronapomoč z vidika oprostitve plačila prispevkov samozaposlenih recimo minimalna, približno 402 €, je davčna osnova za normiranca avtomatsko večja za 80,40 €

Davčni obračun za leto 2020?

Pri mesečnem temeljnem dohodku bomo imeli izvzem iz prihodkov, in to velja za vse samozaposlene. Problem nastane pri normirancih, in sicer pri upoštevanju »subvencije plačila« prispevkov, saj je po vsebini drugačen poslovni dogodek od temeljnega dohodka, zato mora biti evidentiran drugače – tako pojasnjujejo na FURS-u.

 

AJPES je v letnem poročilo za leto 2019 poročal, da je bilo na koncu leta 2018 110.770 samozaposlenih ki opravljajo dejavnost; od tega je bilo 38.223 normirancev. Ali je to število podjetnikov zadostno, da bodo lahko vplivali na spremembe v kakšnem prihodnjem paketu pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, bomo šele videli. 

 

Res pa je, da v našem podjetju ne vidimo razloga, zakaj ne bi bili omenjeni prihodki od subvencionirah plačil prispevkov v primeru normirancev izvzeti, in sicer pri točki 2.6 v davčnem obračunu za normirance!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Call Now Button+38664241101