Ustanovitev podjetja

Potek registracije podjetja

 1. korak – Rezerviraj termin za registracijo podjetja 

Ustanovitev podjetja je danes enostavnejša kot kdajkoli prej. Vsem bodočim podjetnikom, ki ustanavljajo novo podjetje smo še dodatno olajšali pot do registracije podjetja v vsega treh korakih. 

 

 1. korak – Izvedba postopka registracije d.o.o.

Pri postopku registracije d.o.o. lahko na točki VEM Iccounting računovodski servis sodeluje le eden izmed ustanoviteljev, direktorjev oz. prokuristov. Ko je dokumentacija pripravljena, se morajo vse vpletene osebe (preostali ustanovitelji in zastopniki) osebno zglasiti na točki VEM Iccounting in ob predložitvi osebnega dokumenta podpisati pripravljeno dokumentacijo.

Kaj je potrebno ob registraciji d.o.o. prinesti s seboj?

 

 1. korak – Sklep o registraciji podjetja

Na Sklep o registraciji d.o.o. boste čakali nekaj dni po oddaji vloge na sodišče. Davčno in matično številko novega podjetja boste prejeli hkrati s sklepom o registraciji. Sklep o registraciji d.o.o. boste prejeli priporočeno po pošti na naslov sedeža družbe (vašega novoustanovljenega podjetja).

Kaj potrebujem za ustanovitev d.o.o.?

 1. Pred registracijo d.o.o. si pomagajte z:
 • izobraževanji namenjenimi podjetnikom pred registracijo podjetja,
 • poglobljenimi plačljivimi izobraževanji s specifičnih področij,
 • zakonodajo (preberite Zakon o gospodarskih družbah in zakone, ki opredeljujejo vašo dejavnost),
 • podjetniškim svetovanjem,

preverite ali so na voljo evropska sredstva ali ugodni krediti za podjetja. Pri tem vam lahko pomaga projektni oddelek Iccounting d.o.o.

 

 1. Ime podjetja

Podjetnik mora pri postopku registracije d.o.o. obvezno izbrati ime podjetja. Ime mora biti v slovenskem ali latinskem jeziku, ne sme vsebovati črk, ki niso v slovenski abecedi. Jasno se mora razlikovati od imen podjetij, ki so vpisana v registru podjetij AJPES.

 

 

 1. Sedež podjetja

Sedež in poslovni naslov d.o.o. določite na naslovu, kamor želite prejemati pošto podjetja. Naslov podjetja je lahko tudi doma, v kolikor živite v večstanovanjski hiši, če v okviru dejavnosti podjetja opravljate mirno dejavnost. Mirna dejavnost je dejavnost, ki ne moti sosedov. če niste lastnik objekta na poslovnem naslovu, morate za vpis sedeža podjetja priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjavo lastnika objekta za prijavo ali spremembo poslovnega naslova družbe z omejeno odgovornostjo lahko overi tudi referent na VEM točki.

 

 

 1. Dejavnost podjetja

Ob registraciji d.o.o. mora družbenik podjetja določiti vsaj enega direktorja. Direktor-ica ste lahko vi osebno, kot ustanovitelj ali pa nekdo tretji. Direktor, ki ni nikjer zaposlen/a, se v tem novem podjetju mora zaposliti. mora podjetnik najprej določiti glavno dejavnost podjetja, v nadaljevanju pa registrirati dodatne dejavnosti. Izbere lahko več različnih dejavnosti, ki jih bo opravljal v okviru svojega podjetja. Ne pretiravajte s številom dejavnosti, saj jih lahko v primeru širitve posla dodate tudi kasneje.

 

 

 1. Zastopnik podjetja

Ob registraciji d.o.o. mora družbenik podjetja določiti vsaj enega direktorja. Direktor-ica ste lahko vi osebno, kot ustanovitelj ali pa nekdo tretji. Direktor, ki je hkrati družbenik ni nikjer zaposlen/a, se v tem novem podjetju mora zaposliti.

 

 

 1. Registracija podjetja

Postopek registracije d.o.o. je brezplačen. Za registracijo potrebujete veljaven osebni dokument in najmanj 7.500 EUR kapitala, ki mora biti v denarju in v celoti vplačan na začasni račun na izbrani banki, najkasneje v roku meseca dni po opravljenem postopku registracije podjetja.

Cenik ustanovitev podjetja?

Izpolnite obrazec in kmalu bomo stopili v stik z vami.

 


Call Now Button+38664241101